Als wij goed zijn voor de bodem, zal de bodem goed zijn voor ons.

De bodem is de basis waar alles om draait. Wij zijn ons bedrijf gestart met het leren kennen van de bodem naar het verbeteren ervan. Tot uiteindelijk het wijzigen van het systeem, een systeem van conserverende landbouw.

Conserverende landbouw heeft een aantal gunstige eigenschappen voor het klimaat.

  • De afbraak van organische stof is lager, d.w.z. er blijft meer koolstof in de grond achter.
  • De aanvoer van organische stof is, in ieder geval in onze werkwijze hoog, waardoor veel koolstof wordt vastgelegd.
  • De infiltratie van water, zeker bij piekbuien is hoger, waardoor er minder afspoeling is naar oppervlaktewater.
  • Het waterbergend vermogen hoger is met als resultaat minder snel wateroverlast op het land en schoner oppervlaktewater.

Als je je hier hard voor maakt, dan kan dat niet alleen. Dat moet je samen doen. Dat doen we dan ook! We werken met veel collega’s in de polder, om zo het resultaat te krijgen wat we willen. Maar ook om van elkaar te leren.

Samen kunnen we doen aan agrarisch natuurbeheer. Maar we hebben op deze manier ook één aanspreekpunt voor overheden en andere partijen om de verbinding tussen landbouw en natuur te versterken.

Ook meten we regelmatig het aantal nachtvlinders. Zo komen we te weten welke invloed akkerbouw heeft op biodiversiteit. Het hebben van een groenstrook op het land kan bijvoorbeeld zorgen voor heel veel vlinders. Terwijl er op het verbouwde land veel minder insecten voorkomen. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.