Agrarisch natuurbeheer

11 opening (9)-BorderMakerDoelgericht beheer van soorten kan niet op een individueel bedrijf alleen. Daar is een gebiedsgerichte aanpak voor nodig. Hier maken we ons warm voor. We hebben dan ook rol gespeeld in de oprichting van de agrarische natuurvereniging Akkerwaard.