Conserverend landbouw

11 opening (12)-BorderMakerOp ons akkerbouwbedrijf passen we een vorm van conserverende landbouw toe. De gedachte is als wij goed zijn voor de bodem, zal de bodem goed zijn voor ons. Dit doen we door de bodem zo min mogelijk te verstoren en het bodemleven zo gevarieerd mogelijk te voeden.

Concreet betekent dit dat we niet meer ploegen of spitten, dat we de bodem zo lang mogelijk met organische materiaal bedekt houden en zoveel mogelijk variƫren in de teelt van gewassen. Daarin onderscheiden we hoofdgewassen die we telen voor het product en waarmee we onze boterham verdienen en tussengewassen (groenbemesters) die we telen als voedsel voor de bodem. We noemen ze bodemgewassen.