Waar staan wij voor?

Wie zijn wij?

Marga Klein Swormink is opgegroeid op dit bedrijf. Samen met Wim Stegeman vormt ze een maatschap. Hun kinderen Jesse en Isa genieten van de ruimte, maar vinden de stad soms ver weg. Etc.

Waar staan wij voor?

Toen we in 2004 op het bedrijf kwamen hebben drie pijlers onder het bedrijf gezet: economie, duurzame productie en biodiversiteit. We willen een goed belegde boterham verdienen en dat moet ook mogelijk zijn voor onze opvolgers.

22 biodiversiteit (1)-BorderMaker 11 opening (1)-BorderMaker Saalland Advies