Klimaat

Conserverende landbouw heeft een aantal gunstige eigenschappen voor het klimaat. De afbraak van organische stof is lager, d.w.z. er blijft meer koolstof in de grond achter. De aanvoer van organische stof is, in ieder geval in onze werkwijze hoog, waardoor veel koolstof wordt vastgelegd. De infiltratie van water, zeker bij piekbuien is hoger, waardoor er minder afspoeling is naar oppervlaktewater en het waterbergend vermogen hoger is met als resultaat minder snel wateroverlast op het land en schoner oppervlaktewater.